پرسش‌‌های متداول پرسش جدید

اطلاعیه سایت را چک کنید و در صورتی که پیامی مبنی بر عدم صدور واحد مشاهده نکردید، در ساعات اداری به دفتر مراجعه و پس از هماهنگی با کارشناسان در خصوص میزان مبلغ واریزی به بانک مراجعه کرده و مبلغ تایید شده را به حساب ذکر شده در فرم درخواست صدور (فرم درخواست صدور را میتوانید از صفحه نخست سایت قسمت حساب های بانکی دریافت کنید) واریز نمایید. در آخر با در دست داشتن کپی شناسنامه، کپی کارت ملی، فیش واریزی و فرم درخواست صدور تکمیل و امضا شده توسط سرمایه گذار، مجددا به صندوق مراجعه نموده و مدارک را به مسئولین پذیرش تحویل دهید.
با سلام در حال حاضر تنها با مراجعه حضوری و هماهنگی با همکاران پذیرش امکان سرمایه گذاری وجود دارد. درصدد هماهنگی با سازمان برای رفع این مشکل هستیم.
با سلام مرحله بعد مراجعه حضوری به منظور صدور واحد است که قبل از آن باید اطلاعیه سایت را چک کنید و در صورتی که پیامی مبنی بر عدم صدور واحد مشاهده نکردید، در ساعات اداری به دفتر مراجعه و پس از هماهنگی با کارشناسان در خصوص میزان مبلغ واریزی به بانک مراجعه کرده و مبلغ تایید شده را به حساب ذکر شده در فرم درخواست صدور (فرم درخواست صدور را میتوانید از صفحه نخست سایت قسمت حساب های بانکی دریافت کنید) واریز نمایید. در آخر با در دست داشتن کپی شناسنامه، کپی کارت ملی، فیش واریزی و فرم درخواست صدور تکمیل و امضا شده توسط سرمایه گذار، مجددا به صندوق مراجعه نموده و مدارک را به مسئولین پذیرش تحویل دهید.
با سلام مراحل سرمایه گذاری به شرح زیر است: ابتدا در سایت صندوق وارد قسمت ورود سرمایه گذاران شده و از منوی سمت راست ثبت نام در صندوق را انتخاب کرده و با واردکردن اطلاعات موردنظر ثبت نام را تکمیل نمایید. در صورت نیاز به راهنمایی فایل راهنما را مشاهده کنید. مرحله بعد مراجعه حضوری به منظور صدور واحد است که قبل از آن باید اطلاعیه سایت را چک کنید و در صورتی که پیامی مبنی بر عدم صدور واحد مشاهده نکردید، در ساعات اداری به دفتر مراجعه و پس از هماهنگی با کارشناسان در خصوص میزان مبلغ واریزی به بانک مراجعه کرده و مبلغ تایید شده را به حساب ذکر شده در فرم درخواست صدور (فرم درخواست صدور را میتوانید از صفحه نخست سایت قسمت حساب های بانکی دریافت کنید) واریز نمایید. در آخر با در دست داشتن کپی شناسنامه، کپی کارت ملی، فیش واریزی و فرم درخواست صدور تکمیل و امضا شده توسط سرمایه گذار، مجددا به صندوق مراجعه نموده و مدارک را به مسئولین پذیرش تحویل دهید.
با سلام در حال حاضر تنها با مراجعه حضوری و هماهنگی با همکاران پذیرش امکان سرمایه گذاری وجود دارد. درصدد هماهنگی با سازمان برای رفع این مشکل هستیم.
با سلام مرحله بعد مراجعه حضوری به منظور صدور واحد است که قبل از آن باید اطلاعیه سایت را چک کنید و در صورتی که پیامی مبنی بر عدم صدور واحد مشاهده نکردید، در ساعات اداری به دفتر مراجعه و پس از هماهنگی با کارشناسان در خصوص میزان مبلغ واریزی به بانک مراجعه کرده و مبلغ تایید شده را به حساب ذکر شده در فرم درخواست صدور (فرم درخواست صدور را میتوانید از صفحه نخست سایت قسمت حساب های بانکی دریافت کنید) واریز نمایید. در آخر با در دست داشتن کپی شناسنامه، کپی کارت ملی، فیش واریزی و فرم درخواست صدور تکمیل و امضا شده توسط سرمایه گذار، مجددا به صندوق مراجعه نموده و مدارک را به مسئولین پذیرش تحویل دهید.
با سلام مرحله بعد مراجعه حضوری به منظور صدور واحد است که قبل از آن باید اطلاعیه سایت را چک کنید و در صورتی که پیامی مبنی بر عدم صدور واحد مشاهده نکردید، در ساعات اداری به دفتر مراجعه و پس از هماهنگی با کارشناسان در خصوص میزان مبلغ واریزی به بانک مراجعه کرده و مبلغ تایید شده را به حساب ذکر شده در فرم درخواست صدور (فرم درخواست صدور را میتوانید از صفحه نخست سایت قسمت حساب های بانکی دریافت کنید) واریز نمایید. در آخر با در دست داشتن کپی شناسنامه، کپی کارت ملی، فیش واریزی و فرم درخواست صدور تکمیل و امضا شده توسط سرمایه گذار، مجددا به صندوق مراجعه نموده و مدارک را به مسئولین پذیرش تحویل دهید.
با سلام ابتدا در سایت صندوق وارد قسمت ورود سرمایه گذاران شده و از منوی سمت راست ثبت نام در صندوق را انتخاب کرده و با واردکردن اطلاعات موردنظر ثبت نام را تکمیل نمایید. نام کاربری و رمز توسط شما در مراحل ثبت نام ایجاد میشود. در صورت نیاز به راهنمایی فایل راهنما را مشاهده کنید. مرحله بعد مراجعه حضوری به منظور صدور واحد است که قبل از آن باید اطلاعیه سایت را چک کنید و در صورتی که پیامی مبنی بر عدم صدور واحد مشاهده نکردید، در ساعات اداری به دفتر مراجعه و پس از هماهنگی با کارشناسان در خصوص میزان مبلغ واریزی به بانک مراجعه کرده و مبلغ تایید شده را به حساب ذکر شده در فرم درخواست صدور (فرم درخواست صدور را میتوانید از صفحه نخست سایت قسمت حساب های بانکی دریافت کنید) واریز نمایید. در آخر با در دست داشتن کپی شناسنامه، کپی کارت ملی، فیش واریزی و فرم درخواست صدور تکمیل و امضا شده توسط سرمایه گذار، مجددا به صندوق مراجعه نموده و مدارک را به مسئولین پذیرش تحویل دهید. تا اطلاع ثانوی صدور و ابطال تنها با مراجعه حضوری امکان پذیر است.
با سلام در حال حاضر با مراجعه حضوری و هماهنگی با همکاران پذیرش امکان سرمایه گذاری وجود دارد. نام کاربری نیازی به فعال شدن ندارد در وارد کردن حروف دقت نمایید.
با سلام پس از مراجعه حضوری و دریافت تاییدیه پرداخت از همکاران پذیرش وجه موردنظر را واریز نمایید. در صورت تکمیل نبودن مدارک صدور واحد انجام نمیشود.

پرسش و پاسخ

کاربر گرامی اگر پرسش‌ شما در پرسش‌های رایج وجود ندارد میتوانید با استفاده از فرم زیر پرسش خود را مطرح نمایید

Captcha