آثار مثبت تصمیم مجلس بر بازار سهام و شرکت های پتروشیمی

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری غدیر، تعیین فرمول ١٠ ساله برای خوراک پتروشیمی ها و بازگشت فرآیند قیمت گذاری به دولت را هم بر بازار سهام و هم بر شرکت های پتروشیمی مثبت خواند و گفت: با این مصوبه، سرمایه گذاری در این بخش افزایش خواهد یافت .  
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری غدیر، تعیین فرمول ١٠ ساله برای خوراک پتروشیمی ها و بازگشت فرآیند  قیمت گذاری به دولت را هم بر بازار سهام و هم بر شرکت های پتروشیمی مثبت خواند و گفت: با  این مصوبه، سرمایه گذاری در این بخش افزایش خواهد یافت .
غلامرضا سلیمانی امیری در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا)، تصریح کرد: مصوبه جدید مجلس، به ویژه در مناطق محروم، برای جذب سرمایه گذاری و به دنبال آن ایجاد اشتغال بیشتر، بسیار موثر خواهد بود. چرا که دولت قرار است تخفیف هایی برای این مناطق در نظر بگیرد و در مواردی هم که خوراک گاز و خوراک مایع واحدهای مشمول قطع یا کم شود، وزارت نفت موظف است خسارت وارده را از محل خوراک تحویلی در مراحل بعد جبران کند.
 قرار است آیین نامه اجرایی این ماده مشتمل بر تخفیفات پلکانی و نحوه جبران خسارت، دامنه صنایع مشمول و چارچوب قراردادهای بلند مدت و سایر ضوابط مربوط  توسط وزارتخانه های نفت، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف مدت ٦ ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه شود و به تصویب هیأت وزیران برسد .
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری غدیر در ادامه گفتگو با " سنا"  با تشریح جزئیات فرمول نرخ خوراک واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی‌ ها افزود:  با محاسباتی که ما انجام داده ایم، قیمت گاز برای واحدهای پتروشیمی تقریبا نزدیک به ٨ سنت تمام می شود.  البته هنوز فرمول نهایی نشده است و ممکن است محاسبات دولت با محاسبات ما تفاوت هایی داشته باشد؛ اما در هرحال این رقم از ١٣ سنت قبلی  پایین تر خواهد بود.  
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری غدیر خاطرنشان کرد : مقرر شده که در خرید محصولات پتروشیمی قیمت بورس مبنای عمل  باشد؛ موضوعی که به گفته وی با استقبال پتروشیمی ها هم مواجه شده است.