سهامداران با دید بلندمدت بیشترین سود را می برند

امروز برای سهامداران بهترین فرصت است تا با بررسی صنایع مختلف بازار، بر روی سهم هایی متمرکز شوند که از ثبات قیمت ٦٠ تا ٧٠ دلاری بهای هر بشکه نفت از سویی و ثبات اقتصادی کنونی با روند روبه رشد، بیشترین نفع را می برند.  

 سهامداران با نگرش بلندمدت و به دور از هیجانات آنی و زودگذر می توانند بیشترین سود را از وضعیت کنونی بازار سرمایه ببرند.
محمد ثریانژاد، مدیرسرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن درگفتگو با پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، با تاکید بر اینکه نوسان جزو ذات بورس است، اضافه کرد: امروز برای سهامداران بهترین فرصت است تا با بررسی صنایع مختلف بازار، بر روی سهم هایی متمرکز شوند که از ثبات قیمت ٦٠ تا ٧٠ دلاری بهای هر بشکه نفت از سویی و ثبات اقتصادی کنونی با روند روبه رشد، بیشترین نفع را می برند.
به گفته ثریانژاد، سهامدارانی که بر اساس بررسی و مطالعه گام برمی دارند، از هر فرصتی برای سود بردن از بازار استفاده می کنند. از سویی دیگر از آنجا که در شرایط کنونی نسبت قیمت به درآمد در بازار یا همان " P/E" ، بازار به ٥.٥ مرتبه رسیده است، می توان گفت که با دیدی مثبت به مذاکرات، در این روزها، بازار برای خرید و تشکیل پرتفوی ریسکی ندارد.
وی تاکید کرد: تجربه نشان می دهد که سهامدارانی که دید بلندمدت دارند و از هیجانات آنی و معامله های کوتاه مدت پرهیز می کنند بیشترین سود را از این بازار می برند.
ثریا نژاد، اضافه کرد: در شرایط کنونی کاهش ناگهانی قیمت نفت، افزایش نرخ دلار، بودجه و روند مذاکرات در کوتاه مدت هیجانات آنی را به بازار تزریق می کند.
مدیرسرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن در پاسخ به این سوال که بازار چه موقع به ثبات می رسد، تصریح کرد: به نظرم مشخص شدن مباحث بودجه ای و رسیدن به یک جمع بندی نهایی ، می تواند هیجانات را در بازار آرام کرده و رونق را به بازار برگرداند.