آگهی پذیره نویسی

آگهی پذیره نویسی صندوق بانک خاور میانه امروز یکشنبه ٤ اسفندماه در صفحه دوم روزنامه دنیای اقتصاد و فردا در صفحه بورس روزنامه اطلاعات در دسترس علاقمندان میباشد.