اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/12/09
کل خالص ارزش دارائی ها 967,748,042,266 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 8,218,736 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 8,218,736 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 8,328,074 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 117,749

تاریخ آغاز فعالیت:

1392/12/11

مدیر صندوق:

شركت كارگزاري بورسيران

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي و خدمات مالي هميار حساب

مدیر ثبت:

شركت كارگزاري بورسيران

مدیران سرمایه گذاری:

امير صالحي ، احمد احمدآبادي، نرگس نبوي

حسابرس:

موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود