اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/11/05
کل خالص ارزش دارائی ها 668,615,993,808 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 6,344,628 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 6,344,628 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 6,432,404 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 105,383

تاریخ آغاز فعالیت:

1392/12/11

مدیر صندوق:

شركت كارگزاري بورسيران

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي و خدمات مالي هميار حساب

مدیر ثبت:

شركت كارگزاري بورسيران

مدیران سرمایه گذاری:

امير صالحي ، احمد احمدآبادي، نرگس نبوي

حسابرس:

موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود